Coin

Nov 9 2019

Darmowy Kurs Price Action I Strategia Inwestycyjna I Forex, forex tester.

#Forex #tester

Price action

Price action jest strategią inwestycyjną, a właściwie sposobem analizy polegającym na podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w oparciu o czysty wykres ceny. Stosowanie jej oznacza wyłączenie wszystkich wskaźników, z uwagi, że są one tylko pochodną ceny. Price action cieszy się szczególnym zainteresowaniem m.in. na rynku walutowym, ponieważ nie ma na nim dokładnej informacji o wolumenie oraz liczbe przeprowadzonych transakcji. Traderzy posługujący się tą metodologią stosują głównie formacje świecowe oraz cenowe, wyszukując odpowiednie miejsca do zajęcia pozycji na podstawie klasycznych poziomów wsparcia i oporu.

#1 Jak wyznacza się trend metodą Price Action i kiedy następuje jego zmiana

Trend wyznaczamy według najprostszej z możliwych metod czyli zasady następujących po sobie coraz wyższych szczytów i dołków dla trendu wzrostowego i dla trendu spadkowego coraz niższych szczytów i dołków. Najlepiej obrazuje to poniższy schemat.

Forex tester

Przykład prosto z rynku:

Forex tester

Schemat trendu spadkowego:

Forex tester

Przykład z rynku:

Forex tester

Jeżeli już wiemy jak rozpoznać trend wzrostowy i trend spadkowy zastanówmy się jak zmienia się trend.

Pierwszy sygnał do zmiany trendu pojawia się kiedy rynek zmienia swoją dotychczasową sekwencję wybijając ostatni szczyt lub dołek. Natomiast potwierdzenie następuje w momencie kiedy cena dokona korekty i wybije wcześniej wyznaczany poziom (na wykresie zmiana trendu).

Forex tester

Jak to wygląda w praktyce? Świetnie pokazuje to poniższy przykład:

Forex tester

Adekwatna sytuacja również występuje w przypadku trendu spadkowego. Następuje duża fala spadkowa, która wybija ostatni istotny dołek pierwszy sygnał zmiany trendu (dla bardziej doświadczonych inwestorów już może być to okazja do szukania pozycji krótkich w trakcie trwającej korekty).

Forex tester

#2 Wyznaczanie poziomów do zajęcia pozycji (wsparcia i opory)

Metoda price action bazuje głównie na klasycznych elemantach analizy technicznej, dlatego też do wyznaczenia odpowiednich poziomów do zajęcia pozycji kierujemy się wsparciami oraz oporami, lub bazując na systemie Supply Demand.

Najczęściej spotykanym zjawiskiem w analizie ceny jest zmiany biegunów czyli zamiana wsparcia w opór po jego uprzednim przebiciu. Najlepiej pokazuje to poniższy schemat:

Forex tester

Zobaczmy jak sprawdza się to rynku:

Forex tester

Poziomy wsparć i oporów są oczywiście również tworzone w momencie kiedy cena bardzo często zatrzymuje się na danym obszarze, do tego wrócimy jeszcze w kolejnych artykułach.

Bardzo ważnym miejscem, w którym często zatrzymuje się cena jest również obszar, w którym rynek broni się na ostatnim szczycie lub dołku jest to poziom, gdzie inwestorzy dokonują decyzji, co będzie dalej.

Obrona ostatniego szczytu i dołka

Forex tester

Spójrzmy na przykład z rynku, jak widać obrona omawianych poziomów ma miejsce cały czas. Wykres pokazuje pierwszy test obrony ostatniego dołka oraz kolejną sytuację, w której rynek po zrobieniu nowego dołka, dokonuje korekty, która nie ma już siły kupujący poddaja sie w okolicach ostatniego szczytu zamykając swoje pozycje, następuje nowa fala sprzedaży i stworzony zostaje kolejny dołek.

Forex tester

Oczywiście podstawą strategii opartej na price action będą formacje świecowe.

#3 Strategia price action sygnały wejścia w pozycje

1. Formacja Pin bara najlepiej sprawdza się w trendzie, jednak również można szukać sygnałów odwrócenia trendu na mocnych poziomach.

Forex tester

Forex tester

Forex tester

3. Inside bar druga świeca w formacji znajduje się w całości pomiędzy maks/min. świecy poprzedzającej świeca sugeruje niezdecydowanie. Transakcja powinna zostać zawarta na wybicie transakcji insidebar stop loss pozostawiony na min. świecy pierwszej lub drugiej w formacji. Przedstawiona na wykresie powyżej.

4. Formacja objęcia czyli Engulfing pattern druga świeca obejmuje swoim korpusem pierwszą.

Forex tester

Wykorzystanie price action PA to nie tylko poziomy S/R, to również linie trendu, możliwe jest dodanie poziomów Fibonacciego i EMA 21, 8 na wykresie dziennym jako docelowe poziomy korekt.

#4 Siła i słabość sekret Price Action

Analizę price action kończy analiza siły i słabości, czyli znalezienie sił, które na rynku dominują, a które przegrywają to klucz do sukcesu w poprawnej identyfikacji impulsu oraz korekty.

Zwróć uwagę, że korekty zwykle są powolne zwykle trwają dłużej (rynek pokazuje słabość), natomiast impulsy są dynamiczne i trwają krócej (rynek pokazuje siłę).

Forex tester

Podsumowanie

Jak widać strategia oparta na price action ma wiele czynników. Poniżej lista rzeczy, o których musisz pamiętać przed zawarciem transakcji.

  1. Jaki jest trend na rynku?
  2. Czy rynek znajduje się w pobliżu istotnych wsparć / oporów?
  3. W jaki sposób cena zmierza do poziomu, który obserwujemy? Czy widoczna jest siła czy słabość?

Dodatkowo, pamiętaj o kilku zasadach:

  • Dobrze inwestować z trendem z wyższego interwału
  • Nie wszystkie poziomy wsparć i oporów nadają się do zawierania transakcji
  • Godzina zawarcia transakcji ma duże znaczenie nie inwestuj poza głównymi sesjami

W celu kompleksowego zapoznania się z tą techniką należy przeczytać również artykuł dotyczący formacji świecowych i fałszywych wybić. Polecam również zapisanie się na Darmowy Kurs Price Action w formie video.

Kacper Gawroński

Trading to jego pasja, inwestuje już od ponad 7 lat. Specjalizuje się w analizie Price Action. Prelegent na wielu konfrencjach branżowych m.in. Wall Street.

Forex testerForex testerForex testerForex testerForex tester

Forex tester

Zapisz się na Darmowy Kurs Inwestowania Video!

Metoda Price Action, która zwiększy Twoje zyski. Dowiedz się jak inwestować!

Written by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *